Home > Interparliamentary Cooperation > Conferences in the Sejm > Parliamentary dimension of... > Prawo > Traktaty > Treaties

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Treaties

 1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY (WERSJE SKONSOLIDOWANE *)

wróć do góry

2. TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

 • Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 1992
  OJ 1992 C 191, s. 1: EUR-Lex - 11992M/TXT, Dziennik Ustaw 2004, Zał. nr 2 do nru 90, poz. 864, T. II, s. 492 i T. III, s. 493-552, strona OIDE
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym 1957
  EUR-Lex - 11957E/TXT, Dziennik Ustaw 2004, Zał. nr 2 do nru 90, poz. 864, T. I, s. 10-72
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Rzym 1957 
  EUR-Lex - 11957A/TXT, Dziennik Ustaw 2004, Zał. nr 2 do nru 90, poz. 864, T. I, s. 73-111
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż 1951
  EUR-Lex - 11951K/TXT [Traktat wygasł 23.07.2002 r.] 

wróć do góry

3. TRAKTATY AKCESYJNE

wróć do góry

 4. INNE TRAKTATY I PROTOKOŁY

Teksty w bazie EUR-Lex

Wybrane traktaty rewizyjne

wróć do góry

5. TRAKTATY I PROTOKOŁY W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

Zestawienie w bazie EUR-Lex

wróć do góry

* Tekst skonsolidowany (ujednolicony) nie stanowi źródła prawa i służy wyłącznie do celów informacyjno-dokumentacyjnych.

Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 1