Home > EU Information > Selected Thematic Sources

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Selected Thematic Sources

 

  • Europejski portal e-Justice – portal o prawie UE, państw członkowskich i międzynarodowym, opisujący zagadnienia prawne z punktu widzenia obywatela, prawnika, przedsiębiorcy; zawiera m.in. informacje na temat: organizacji wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich, transgranicznych postępowań prawnych, rejestrów handlowych i ksiąg wieczystych.
  • PLOTEUS - portal z informacjami nt. możliwości kształcenia w Europie.
  • Otwarta Edukacja Europa – portal zawierający informacje nt. nauczania z wykorzystaniem technik elektronicznych w państwach UE; dla uczących się i dla nauczycieli.
  • Europejski Portal Młodzieżowy - portal przeznaczony dla młodych ludzi planujących studia, pracę lub wakacje w innym państwie Unii Europejskiej.
  • EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej - portal dla osób poszukujących pracy; pozwala na wyszukiwanie wolnych posad w całej Europie, umożliwiając zawężenie poszukiwań według zawodu, doświadczenia zawodowego, miejsca pracy, kwalifikacji oraz typu i czasu trwania umowy; korzysta ze wsparcia krajowych służb publicznych w dziedzinie zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców, a ponadto zawiera linki do krajowych stron o tej tematyce.
  • Europejska Biblioteka Cyfrowa – Europeana
  • Twoja Europa: strona Obywatele zawiera szczegółowe informacje praktyczne na temat praw i możliwości obywatela w Unii Europejskiej i na Wspólnym Rynku oraz porady, jak egzekwować te prawa w praktyce. W części Przedsiębiorcy zamieszczone są informacje dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców europejskich, którzy muszą kontaktować się z władzami innego kraju.
  • Podróże po Europie: serwis informacyjny dla osób podróżujących po krajach UE.
  • Zdrowie publiczne – portal zawierający informacje na temat czynników wpływających na zdrowie, problemów ze zdrowiem oraz opieki zdrowotnej, a także na temat działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej i na forum międzynarodowym w dziedzinie zdrowia.