Home

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne - Bałkany Zachodnie: w kierunku bardziej zintegrowanej Europy

13-14.04.2011, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Ewa Kierzkowska – wicemarszałek Sejmu, pos. Stanisław Rakoczy – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Edward Siarka – zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Paweł Orłowski – członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, sen. Leon Kieres – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA