Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Weimar Triangle > Meetings of the European Affairs... > SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

SPOTKANIE

11.04.2011, WARSZAWA

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Stanisław Rakoczy (PSL) – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Leszek Aleksandrzak – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Edward Siarka (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jan Wyrowiński – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Prezydencja Polski w Radzie UE, priorytety oraz stan prac Trio
  2. Doświadczenia Francji i Niemiec dotyczące przeprowadzenia Prezydencji
  3. Koordynacja polityk gospodarczych i budżetowych w UE w ramach semestru europejskiego (europejskiego okresu oceny)
  4. Aktualne zagadnienia w zakresie WPZiB
  5. Bałkany Zachodnie - w kierunku integracji z UE

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.