Home

 

logo be

AAA Print

I Spotkanie

9-10.09.2012, PAFOS

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Grzegorz Schetyna (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP,  sen. Włodzimierz Cimoszewicz (sen. niezależny) – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Władysław Ortyl (PiS) – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP.

 

PORZĄDEK DZIENNY

Niedziela, 9 września 2012

  1. Otwarcie Konferencji
  2. Przyjęcie regulaminu Konferencji
  3. Debata nt. bieżących problemów WPZiB i WPBiO

Poniedziałek, 10 września 2012

  1. Debata: Unia Europejska a arabska wiosna
  2. Debata nt. bieżącej polityki zagranicznej i obrony podczas prezydencji cypryjskiej w Radzie UE
  3. Zamknięcie Konferencji

 

DOKUMENTY