Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Parliamentary committees meetings > VI kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Parliamentary committees meetingsVI kadencja

2011

 • 25-26.09.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa na temat "Wspólna Polityka Rolna"
  Informacje o spotkaniu
 • 18-19.09.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów
  Informacje o spotkaniu
 • 11-12.09.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych na temat "Bezpieczeństwo energetyczne"
  Informacje o spotkaniu
 • 4-6.09.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC) na temat "Polityka Wschodnia. Obowiązki Europy"
  Informacje o spotkaniu
 • 24-25.07.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych na temat "Rynek wewnętrzny"
  Informacje o spotkaniu
 • 17-18.07.2011, Warszawa
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury na temat "Przyszłość polityki spójności"
  Informacje o spotkaniu
 • 12.07.2011, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji rolnictwa i rozwoju wsi na temat "Wspólna polityka rolna do 2020 roku"
  Informacje w języku angielskim
 • 3-5.07.2011, Warszawa
  Konferencja przewodniczących komisji właściwych ds. obrony (CODACC) na temat "UE - NATO po Lizbonie - nowa koncepcja wyzwań i zagrożeń"
  Informacje o spotkaniu
 • 24.05.2011, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji na temat "Jak poprawić sytuację w zakresie dostaw energii poprzez wzmocnienie konkurencji, inteligentne systemy energetyczne i rozwój infrastruktury energetycznej?"
  Informacje w języku angielskim
 • 19-20.05.2011, Budapeszt
  Wspólne spotkanie przewodniczących komisji do spraw edukacji, nauki i badań naukowych oraz komisji ds. zatrudnienia
 • 5-6.05.2011, Budapeszt
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. spraw zagranicznych (COFACC)
 • 19.04.2011, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat zmian klimatu
  Informacje w języku angielskim
 • 14-15.04.2011, Budapeszt
  Spotkanie przewodniczących komisji zdrowia
 • 13.04.2011, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji: Europejski semestr (okres oceny) 2011 - jak skoordynować budzet UE i budżety krajowe?
  Informacje w języku angielskim
 • 31.03-1.04.2011, Budapeszt
  Spotkanie przewodniczących komisji rolnictwa
 • 15.03.2011, Bruksela
  Pierwsza debata na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej
  Informacje w języku angielskim
 • 14.03.2011, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Inwestowanie w realną gospodarkę: narzędzie dla wzrostu gospodarczego, innowacyjności i spójności”
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4.03.2011, Budapeszt
  Wspólne spotkanie przewodniczących komisji do spraw rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju
 • 3.03.2011, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Kobiety w polityce w Unii Europejskiej”
  Informacje w języku angielskim
 • 24-25.02.2011, Budapeszt
  Spotkanie przewodniczących komisji do spraw budżetu i finansów

2010

 • 7-8.12.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. społecznych i zdrowia publicznego państw członkowskich UE oraz państw kandydujących
  Informacje w języku angielskim
 • 30.11.2010, Bruksela
  Warsztaty na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych: jak ułatwić życie europejskim rodzinom i obywatelom?
  Informacje w języku angielskim
 • 28-29.11.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. infrastruktury państw członkowskich UE oraz państw kandydujących
  Informacje w języku angielskim
 • 21-22.11.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. równych szans w ramach Sieci Komisji Parlamentarnych ds. Równych Praw Kobiet i Mężczyzn w Unii Europejskiej (Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the European Union - NCEO)
  Informacje w języku angielskim
 • 27.10.2010, Bruksela
  Rynek wewnętrzny dla pracowników wykwalifikowanych: co zrobić, by funkcjonował? Poprawa w zakresie uznawalności kwalifikacji zawodowych
  Informacje w języku angielskim
 • 26.10.2010, Bruksela
  Warsztaty na temat opcjonalnego instrumentu europejskiego prawa umów
  Informacje w języku angielskim
 • 18-19.10.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC)
  Informacje w języku angielskim
 • 17-18.10.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. badań naukowych i innowacyjności
  Informacje w języku angielskim
 •  4-5.10.2010, Bruksela
  Odpowiedzialność demokratyczna w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4.10.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. środowiska naturalnego
  Informacje w języku angielskim
 • 30.09.-01.10.2010, Bruksela
  Szósta konferencja komisji parlamentarnych właściwych ds. nadzoru nad służbami wywiadowczymi i bezpieczeństwa państw członkowskich UE
  Informacje w języku angielskim
 • 30.09.2010, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat europejskiej ordynacji wyborczej i inicjatywy obywatelskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 28.09.2010, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat wyzwań dla unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
  Informacje w języku angielskim
 • 20-21.09.2010, Bruksela
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów państw członkowskich UE oraz państw kandydujących
  Informacje w języku angielskim
 • 12.07.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji ds. Rozwoju Regionalnego PE z parlamentami narodowymi nt. wpływu Traktatu z Lizbony na politykę spójności i praktycznych implikacji
  Informacje w języku angielskim
 • 24.06.2010, Madryt
  Spotkanie komisji pracy i ds. migracji
 • 10.06.2010, Bruksela
  Spotkanie międzyparlamentarne „Zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie mu: spojrzenie w przyszłość”
 • 2.06.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych PE z parlamentami narodowymi w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
  Informacje w języku angielskim
 • 1.06.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji ds. Rybołówstwa PE z parlamentami narodowymi nt. reformy wspólnej polityki rybołówstwa
  Informacje w języku angielskim
 • 1.06.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji ds. Budżetu PE z parlamentami narodowymi: „Jak stworzyć większą synergię między budżetem europejskim a budżetami narodowymi”
  Informacje w języku angielskim
 • 20.05.2010, Madryt
  Spotkanie komisji sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
 • 29.04.2010, Madryt
  Spotkanie komisji ds. równouprawnienia
 • 27.04.2010, Bruksela
  Spotkanie międzyparlamentarne poświęcone transpozycji dyrektywy 123/2006/WE (tzw. dyrektywa usługowa)
  Informacje w języku angielskim
 • 26.04.2010, Bruksela
  Dyskusja z parlamentami narodowymi na temat instrumentów azylowych - „Ku wspólnemu europejskiemu systemowi azylowemu”: badanie niektórych zagadnień horyzontalnych
  Informacje w języku angielskim
 • 15.04.2010, Madryt
  Spotkanie komisji finansów i skarbu
 • 25.03.2010, Madryt
  Spotkanie komisji ds. nauki i innowacji
 • 16-17.03.2010, Bruksela
  Wspólne spotkanie Komisji ds. Ekonomiczno-Walutowych PE z parlamentami narodowymi na temat strategii pokryzysowej w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz modernizacji światowej architektury finansowej
  Informacje w języku angielskim
 • 16.03.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE z parlamentami narodowymi z okazji Światowego Dnia Kobiet
  Informacje w języku angielskim
 • 25-26.02.2010, Madryt
  Spotkanie komisji spraw zagranicznych
 • 23.02.2010, Bruksela
  Spotkanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE z parlamentami narodowymi na temat praw konsumentów
  Informacje w języku angielskim
 • 26.01.2010, Bruksela
  Debata w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE z udziałem parlamentów narodowych na temat dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
  Informacje w języku angielskim

2009

 • 12-13.11.2009, Sztokholm
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rynku pracy na temat równości płci
 • 8-9.11.2009, Sztokholm
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. obrony na temat europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
 • 20-21.10.2009, Sztokholm
  Spotkanie komisji spraw zagranicznych na temat parlamentarnego wymiaru partnerstwa wschodniego
 • 11-12.10.2009, Sztokholm
  Konferencja przewodniczących komisji sprawiedliwości
 • 8.10.2009, Bruksela
  Wspólne spotkanie Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Prawa oraz Komisji Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne PE z parlamentami narodowymi na temat programu sztokholmskiego
 • 27-28.09.2009, Sztokholm
  Spotkanie przewodniczących komisji środowiska „Deforestacja i zmiany klimatu”
 • 6-7.09.2009, Sztokholm
  Spotkanie przewodniczących komisji finansów „Aspekty gospodarcze zmian klimatycznych i zrównoważone finanse publiczne”
 • 6-7.09.2009, Visby
  Spotkanie przewodniczących komisji spraw zagranicznych
 • 27.04.2009, Praga
  Spotkanie przewodniczących komisji finansów „Perspektywa finansowa po 2013 r., nadzór bankowy i ochrona rynku kapitałowego”
 • 6.04.2009, Praga
  Konferencja parlamentarna „Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego”
 • 2.04.2009, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji „Prawo konsumenckie UE, jego wdrożenie i transpozycja”
  Informacje w języku angielskim
 • 30.03.2009, Bruksela
  Debata z udziałem parlamentów narodowych „Biznes i prawa człowieka, czy włączenie praw człowieka do głównego nurtu”
 • 9.03.2009, Praga
  Spotkanie przewodniczących komisji spraw zagranicznych „Bezpieczeństwo i wymiar gospodarczy współpracy transatlantyckiej”
 • 5.03.2009, Bruksela
  Konferencja „Kobiety a wybory europejskie”
 • 5.03.2009, Bruksela
  Wysłuchanie publiczne nt. transatlantyckich stosunków w zakresie bezpieczeństwa
 • 3.03.2009, Bruksela
  Konferencja sieci komisji ds. równych szans „Kobiety jako kandydatki w wyborach europejskich”
 • 23-24.02.2009, Praga
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. obrony „Zintegrowany system ratownictwa, legalna i nielegalna migracja w relacji do bezpieczeństwa ekologicznego”
 • 12.02.2009, Bruksela
  Konferencja parlamentarna „Spójność polityki na rzecz rozwoju i migracji”
  Informacje w języku angielskim
 • 11-12.02.2009, Bruksela
  Spotkanie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE z parlamentami narodowymi
  Informacje w języku angielskim
 • 11.02.2009, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji „Przyszłość polityki spójności po 2013 roku”
  Informacje w języku angielskim
 • 25-26.01.2009, Praga
  Spotkanie przewodniczących komisji „Bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy”
 • 19-20.01.2009, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji “Postępy w budowie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”
  Informacje w języku polskim

2008

 • 8.12.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji do spraw edukacji i kultury (PE - parlamenty narodowe)
  Informacje w języku angielskim
 • 2.12.2008, Bruksela
  Forum na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych: debata z udziałem parlamentów narodowych
  Informacje w języku polskim
 • 5.11.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie przewodniczących komisji do spraw zagranicznych i obrony Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4.11.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji „Przyszłość europejskiego rolnictwa i jego rola na świecie”
  Informacje w języku angielskim
 • 27.10.2008, Paryż
  Spotkanie komisji obrony
 • 22.09.2008, Paryż
  Spotkanie komisji parlamentarnych odpowiedzialnych za ocenę naukową i technologiczną
 • 15.09.2008, Paryż
  Spotkanie komisji sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
 • 15.09.2008, Paryż
  Spotkanie komisji finansów
 • 21-22.07.2008, Paryż
  Spotkanie komisji do spraw zagranicznych
 • 10.07.2008, Paryż
  Spotkanie komisji ds. gospodarczych
 • 30.06.2008, Bruksela
  Okrągły stół PE - parlamenty narodowe: wolność i bezpieczeństwo w zintegrowanym zarządzaniu granicami Unii Europejskiej
 • 26.06.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji nt. Unia Europejska a współpraca rozwojowa
  Informacje w języku angielskim
 • 25.06.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie Komisji Budżetowej PE z parlamentami narodowymi
  Informacje w języku angielskim
 • 25.06.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji ds. polityki zagranicznej i obrony parlamentów państw Unii Europejskiej: przyszłość kontroli nad polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony i deklaracji berlińskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 25.06.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji ds. praw człowieka parlamentów państw Unii Europejskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 2.06.2008, Lublana
  Konferencja komisji ds. rolnictwa
 • 14.04.2008, Lublana
  Spotkanie komisji ds. kultury
 • 7.04.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE z parlamentami narodowymi
  Informacje w języku angielskim
 • 17.03.2008, Lublana
  Konferencja komisji do spraw zagranicznych
 • 6.03.2008, Bruksela
  Seminarium z udziałem parlamentów narodowych zorganizowane przez Komisję do spraw Prawa Kobiet i Równouprawnienia PE
 • 3.03.2008, Lublana
  Konferencja komisji ds. obrony
 • 22-23.01.2008, Bruksela
  Wspólne spotkanie Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych PE z parlamentami narodowymi
  Informacje w języku angielskim
 • 21.01.2008, Słowenia
  Konferencja komisji do spraw gospodarczych i środowiska (temat: zrównoważona energia)


2007

 

 

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych