Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > L COSAC

 

logo be

AAA Print

L COSAC

27-29.10.2013, WILNO

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Witold Klepacz (TR) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 28 października 2013

 1. Otwarcie sesji i sprawy proceduralne
 2. Litewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
 3. Jubileuszowe 50. spotkanie COSAC. Wkład COSAC we wzmocnienie współpracy międzyparlamentarnej w UE
 4. Wybory europejskie w 2014 roku: Platforma do debaty z obywatelami nad przyszłością UE
 5. Dyplomacja parlamentarna - PE-Ukraina - case study
 6. Wdrożenie strategii Europa 2020

Wtorek, 29 października 2013

 1. Legitymacja demokratyczna w UE i rola parlamentów UE
 2. Agenda cyfrowa: wyzwania i perspektywy
  - Bezpieczeństwo cyfrowe
  - Korzyści dla biznesu
 3. Przyjęcie uwag dla instytucji UE i konkluzji L COSAC

DOKUMENTY

 • Uwagi L COSAC pdf /Contribution of the L COSAC pdf EN
 • Konkluzje L Konferencji COSAC pdf / Conclusions of the L COSAC pdf_EN