Home > Subsidiarity Scrutiny > European databases, documents > Reports on subsidiarity

 

logo be

AAA Print

EU documents

Reports on subsidiarity and relations with national Parliaments

Komisja Europejska

Strona Komisji Europejskiej: Relations with national parliaments


Parlament Europejski

Strona Parlamentu Europejskiego: Relations with National Parliaments  Sprawozdania roczne (PL/EN)

Sprawozdanie roczne za 2022 r. (EN)

Rezolucje w sprawie pomocniczości i proporcjonalności