Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the of the Committees on... > Meetings of the of the EU Affairs... > XVIII SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

XVIII SPOTKANIE

24-25.10.2014, NARVA (ESTONIA)
NIEFORMALNE KONSULTACJE KOMISJI DS. EUROPEJSKICH PARLAMENTÓW ESTONII, LITWY, ŁOTWY I POLSKI

W spotkaniu uczestniczyli pos. Andrzej Gałażewski (PO), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Bezpieczeństwo energetyczne.
  2. Stosunki UE-Rosja.
  3. Wymiana poglądów na temat porządku obrad LII konferencji COSAC (30.11.2014-2.12.2014).
  4. Łotewska prezydencja w Radzie UE.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.