Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the of the Committees on... > Meetings of the of the EU Affairs... > XX SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XX SPOTKANIE

24-25.01.2015, WILNO

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli pos. Piotr Apel (Kukiz'15), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Piotr Wach (PO), członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROGRAM pdf

  • SESJA I: Wymiana poglądów na temat projektu porządku obrad spotkania przewodniczących COSAC
  • SESJA II: Wymiana poglądów na temat aktualnych zagadnień w ramach programu działań UE – program w zakresie migracji, Brexit

  • SESJA III: Wymiana poglądów na temat projektów infrastruktury regionalnej

DOKUMENTY

Oświadczenie - Poparcie dla dalszej integracji europejskiej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (projekt) pdf

Statement - Support for further European integration of Georgia, Moldova and Ukraine (draft)* pdf

* Tekst przyjety w jęz. ang.

Agresja Rosji na Ukrainie: ikmplikacje dla geopolityki i bezpieczeństwa energetycznego UE

Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22 maja 2015

Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe I Inwestycyjne (TTIP) - stanowisko UE w światowym handlu. Czy TTIP jest dobre dla Europy?