Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Visegrád Group > Meetings of the European Affairs... > XXI SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XXI SPOTKANIE

 31.01-2.02.2016, WARSZAWA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Konrad Głębocki (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Dominik Tarczyński (PiS) - członek Komisji, pos. Cezary Tomczyk - członek Komisji, sen. Marek Rocki (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Waldemar Sługocki (PO) - wiceprzewodniczący Komisji.

PROGRAM pdf

  • SESJA I: Wspólna polityka migracyjna i azylowa – bezpieczeństwo zewnętrznych granic UE
  • SESJA II: Zjednoczone Królestwo i jego członkostwo w UE
  • SESJA III: Wykorzystanie środków unijnych na projekty związane z infrastrukturą energetyczną i transportową
  • Przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

  • Wnioski pdf / Conclusions* pdf_EN 

* Tekst przyjety w jęz. ang.