Home

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

III Szczyt PPUdŚ

28.05.2016, TANGIER (MAROKO)

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Razem dla wspólnej przyszłości Eurośródziemnomorza
    • Przemówienia
    • Wymiana poglądów
    • Przyjęcie deklaracji ze spotkania
  2. Uwagi końcowe