Home

 

logo-spanish-pr

AAA Print

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

28.09.2016, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP

PORZĄDEK OBRAD

Wymiana poglądów na temat cyklu semestru europejskiego 2016.