Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Visegrád Group > Meetings of the presidents of... > SPOTKANIE ROBOCZE

 

logo be

AAA Print

SPOTKANIE ROBOCZE

4.12.2016, PRZEMYŚL


W spotkaniu wzięli udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

 

PROGRAM pdf

 • Panel I: Zagadnienia polityczne dot. Unii Europejskiej

  Prowadzenie: Marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski

  1. Przyszłość Unii Europejskiej (mechanizmy funkcjonowania oraz wewnętrzna spójność).
  -  Deklaracja Solidarnych Państw – przypomnienie idei.
  2. Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz konieczność uporządkowania ich relacji z Parlamentem Europejskim
  - Propozycje zmian traktatu.
  - Propozycje zmian bez zmieniania traktatu.
  - Propozycje wzmocnienia współpracy Grupy Wyszehradzkiej w ramach UE.

 • Panel II: Praktyczny wymiar współpracy wyszehradzkiej

  Prowadzenie: Marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński

  1. Inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym (konkursy wiedzy o V4, filmowe, muzyczne, plastyczne, itp. związane z tematyką wyszehradzką).
  2. Propozycja ustanowienia roku 2017 Rokiem Wyszehradzkim.
  3. Rozważania na temat ewentualnych zmian w zasadach funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.