Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > Meetings of the Chairpersons of COSAC > Spotkanie w Valletcie

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Spotkanie w Valletcie

22-23.01.2017

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela,  22 stycznia 2017

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 23 stycznia 2017

 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjecie porządku obrad
 • Sesja I: Priorytety prezydencji maltańskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Prezentacja wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LVII COSAC
  • Zarys 27. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
 • Sesja II – Dyskusja nt. programu prac Komisji Europejskiej na rok 2017
  • Debata
  • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 27th COSAC bi-Annual report pdf_EN