Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie VIII

31.01-1.02.2017, Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2017

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jacek Sasin (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Wiesław Krajewski (PiS) – członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Dominik Tarczyński (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Grzegorz Bierecki (PiS) - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Bogusława Orzechowska (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, sen. Ryszard Majer (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. 

PROJEKT PROGRAMU pdf

  • Sesja plenarna: Podsumowanie realizacji paktu fiskalnego - wymiana poglądów na temat najlepszych praktyk
  • Sesja plenarna: W kierunku bardziej kompleksowego i skoordynowanego wymiaru społecznego UGW - wymiana poglądów
  • Sesja plenarna: W kierunku analizy porównawczej krajowych reform sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi i zatrudnieniu: wymiana poglądów na temat najlepszych praktyk
  • Sesja plenarna: Rola programów pomocy finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności w ochronie stabilności euro: wymiana poglądów

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)