Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Spotkanie w Tallinie

9-10.07.2017

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 9 lipca 2017

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 10 lipca 2017

 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjecie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LVIII COSAC
  • Zarys 28. raportu półrocznego COSAC
  • Mianowanie stałego członka sekretariatu COSAC na lata 2018-2019
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
 • Priorytety prezydencji estońskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Od start-up’ów do scale-up’ów - niewykorzystany potencjał UE
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 28th COSAC bi-Annual report pdf_EN