Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Conference on... > Conference meetings > KMSKZG, spotkanie IX

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

KMSKZG, spotkanie IX

30-31.10.2017, TALLIN

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Paweł Kobyliński (Nowoczesna) - członek Komisji Gospodarki i Rozwoju, pos. Ewa Szymańska (PiS) - członek Komisji Finansów Publicznych, sen. Jacek Włosowicz (PiS) – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I: Przyszłość UGiW. Włączanie Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej do ram prawnych UE
  • Wymiana poglądów między uczestnikami
 • Sesja II: Krajowe reformy, pomoc finansowa i programy inwestycyjne: cele, wykonanie, wyniki i perspektywy
  • Wymiana poglądów między uczestnikami
 • Sesja III: Efektywny pobór podatków
  • Wymiana poglądów między uczestnikami
 • Sesja IV: Zmieniająca się UE: wyzwania dla unijnego budżetu
  • Wymiana poglądów między uczestnikami
 • Uwagi końcowe

Podczas konferencji nie przyjęto dokumentu końcowego.

Presidency summary pdf

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)