Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the of the Committees on... > Meetings of the of the EU Affairs... > XXIV SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

XXIV SPOTKANIE

1-2.10.2017, WILNO / KŁAJPEDA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu wzięli udział pos. Izabela Kloc (PiS), przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Piotr Wach (PO), członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROGRAM pdf

  • Wymiana poglądów na temat projektu programu LVIII COSAC
  • Wymiana poglądów na temat finansowania projektów infrastrukturalnych na osi Północ-Południe z funduszy unijnych, które nie zostały przyznane państwom członkowskim w ramach wieloletnich ram finansowych
  • Wymiana poglądów na temat inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej: Europa w ruchu

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.