Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie X

19-20.02.2018, Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2018

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Tadeusz Cymański (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Paweł Kobyliński (Nowoczesna) – członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, sen. Bogusława Orzechowska (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, sen. Grzegorz Napieralski (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP. 

PROJEKT PROGRAMU pdf

  • Sesja plenarna: Wzmocnienie odporności i stabilności w UGW
  • Sesja plenarna: Od Europejskiego Mechanizmu Stabilności do Europejskiego Funduszu Walutowego: jaka powinna być rola parlamentów?

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)