Home

 

logo be

AAA Print

Europejski Tydzień Parlamentarny 2018

19-20.02.2018, BRUKSELA

CYKL SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2018

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Tadeusz Cymański (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Paweł Kobyliński (Nowoczesna) – członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, sen. Bogusława Orzechowska (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, sen. Grzegorz Napieralski (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

 1. Otwarcie sesji plenarnej: Polityczne priorytety cyklu semestru europejskiego 2018?
 2. Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna PE (ECON)
   - Sesja 1: Przyszłość polityki podatkowej UE: opodatkowanie gospodarki cyfrowej, działania podjęte w następstwie spraw Panama Papers i Paradise Papers oraz prace komisji śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (komisja śledcza PANA)
   - Sesja 2: Unia bankowa: zarządzanie równowagą między podziałem ryzyka a ograniczaniem ryzyka
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE
   - Sesja 1: Digitalizacja i przyszłość pracy
   - Sesja 2: Nierówności w państwach członkowskich
  • Komisja Budżetowa PE
   - Sesja 1: Wieloletnie ramy finansowe (WRF) po roku 2020 – reagując na pojawiające się wyzwania i nowe priorytety oraz ich finansowanie
   - Sesja 2: Reforma unijnego systemu zasobów własnych
 3. Podsumowanie sesji plenarnej: kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF)

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. STABILNOŚCI, KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Po raz piąty Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.