Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > meetings of the Economic and Monetary... > Spotkania > Spotkania JPSG > 3 spotkanie GWKP

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

3 spotkanie GWKP

24-25.09.2018, 3 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Bruksela

SKŁAD DELEGACJI

Sen. R. Mamątow (PiS) - przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, sen. A. Mioduszewski (PiS) – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

  1. Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
  2. Przedstawienie priorytetów GWKP przez trojkę prezydencji 2018-2019
  3. Projekt wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2019-2021
  4. Działania Zarządu Europolu w okresie marzec–wrzesień 2018
  5. Ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ochrona danych osobowych, w odniesieniu do działalności Europolu
  6. Wkład Europolu w zwalczanie przestępczości finansowej, prania brudnych pieniędzy oraz odzyskiwanie mienia
  7. Przemówienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
  8. Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.