Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > meetings of the Economic and Monetary... > Spotkania > Spotkania JPSG > 4 spotkanie GWKP

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

4 spotkanie GWKP

24-25.02.2019, 4 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Bukareszt

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow (PiS) - przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, sen. Ł. Mikołajczyk (PiS) – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

 1. Spotkanie trojki prezydencji GWKP
 2. Drugie spotkanie grupy roboczej ws. uczestnictwa Danii w spotkaniach GWKP
 3. Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
 4. Przedstawienie działalności Europolu w okresie od września 2018 do lutego 2019
 5. Działania Zarządu Europolu w okresie od września 2018 do lutego 2019
 6. Sprawozdania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Rady współpracy
 7. Centrum Informacji Europolu o Podróżnych (ETIC): sprawozdanie z działalności
 8. Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3): sprawozdanie z działalności, w tym zwalczanie fałszowania bezgotówkowych środków płatniczych, monitorowanie i przeciwdziałanie przestępstwom w obszarze ciemnej sieci
 9. Wystąpienie J. Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
 10. Wyznaczenie reprezentanta GWKP na spotkania Zarządu Europolu
 11. Konkluzje i uwagi końcowe współprzewodniczących

DOKUMENTY

 Na spotkaniu nie przyjeto dokumentu końcowego.