Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XIII

30.09-1.10.2019, HELSINKI

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Andrzej Stanisławek (PiS) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie konferencji, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Sesja I: Zarządzanie gospodarcze w Unii Gospodarczej i Walutowej – co dalej?
  • Dyskusja
 • Sesja II: Wykraczając poza strategię Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: nowe cele i wskaźniki?
  • Dyskusja
 • Sesja III: Jak uruchomić inwestycje publiczne i prywatne w UE?
  • Dyskusja
 • Sesja IV: Jak wspierać innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu?
  • Dyskusja
 • Uwagi końcowe

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)