Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Joint Parliamentary Scrutiny Group on... > JPSG meetings > 5 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Print

5 spotkanie GWKP

23-24.09.2019, 5 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Bruksela

SKŁAD DELEGACJI

 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

  1. Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
  2. Przedstawienie działalności Europolu w okresie marzec - wrzesień 2019 oraz Projektu Wieloletniego Dokumentu Programowego Europolu 2020-2022
  3. Sprawozdanie Zarządu Europolu z działalności w okresie marzec - wrzesień 2019, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wymienionych w art. 11 rozporządzenia Europolu (rozporządzenie (UE) 2016/794)
  4. Regulamin GWKP – 1 część: prezentowanie przez delegacje wniesionych poprawek
  5. Sprawozdania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Rady Współpracy Europolu
  6. Wystąpienie Marii Ohisalo, minister spraw wewnętrznych Finlandii
  7. Priorytety Europolu w zakresie zarządzania informacją w 2019
  8. Regulamin GWKP – 2 część: cd. debaty
  9. Wyznaczenie przedstawiciela GWKP na spotkania Zarządu Europolu
  10. Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

DOKUMENTY

Summary conclusions by the Co-Chairs / Podsumowanie konkluzji współprzewodniczących

Regulamin Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, przyjęty w Sofii 2018, zmieniony w Brukseli 2019 / Rules of Procedure of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, adopted in Sofia in 2018, amended in Brussels 2019