Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XIV

18-19.02.2020, BRUKSELA

Europejski Tydzień Parlamentarny 2020

Współorganizatorzy: Parlament Europejski i Parlament Chorwacji

Konferencja semestru europejskiego - Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krzysztof Tchórzewski (PiS) – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Andrzej Kosztowniak (PiS) – zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Kazimierz Gołojuch (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Kazimierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Marek Pęk (PiS) - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz sen. Danuta Jazłowiecka (PO) – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. 

PROJEKT PROGRAMU

 • Poszerzenie i pogłębienie zarządzania UGW: co dalej?
 • Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
  Komisja Gospodarcza i Monetarna PE
  - Sesja 1: W kierunku nowego międzynarodowego systemu podatkowego
  - Sesja 2: Od przejrzystości do zrównoważonego rozwoju: cele środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania w usługach finansowych
  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE
  - Sesja 1: Europejska gwarancja dla dzieci jako narzędzie walki z ubóstwem
  - Sesja 2: Uczciwa płaca minimalna
  Komisja Budżetowa PE
  - Sesja: Jak dostosować budżet UE w ramach następnych WRF, aby sprostać globalnym wyzwaniom
 • Pozycja światowego lidera w walce ze zmianami klimatu: jaka rola dla polityki gospodarczej, budżetowej i społecznej UE
 • Umiejętności i miejsca pracy na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu: czego możemy się od siebie nauczyć?

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie PE