Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Conference on... > Conference meetings > KM SKZG, spotkanie XV

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XV

12.10.2020, WIDEOKONFERENCJA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Dariusz Rosati (KO), Komisja do Spraw UE; sen. Kazimierz Kleina (KO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

PROJEKT PROGRAMU

  • Powitanie i otwarcie spotkania
  • Sesja I: Nowe partnerstwo: czy polityka pieniężna uzyska teraz potrzebne wsparcie fiskalne?
  • Sesja II: Przyszłość europejskich reguł fiskalnych: czy nadal są konstruktywne?
  • Sesja III: Europa na drodze do ozdrowienia: jakie następne kroki?
  • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

 

Presidency Summary  / Podsumowanie prezydencji pdf