Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > Meetings of the Chairpersons of COSAC > Przewodniczący COSAC [Lizbona]

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Przewodniczący COSAC [Lizbona]

11.01.2021, WIDEOKONFERENCJA - zorganizowana przez prezydencję portugalską

SKŁAD DELELACJI

Pos. Anita Czerwińska (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO) Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 

Poniedziałek, 14 września 2020

 • Otwarcie spotkania - powitanie
 • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Tematyka i sprawy organizacyjne LXIV COSAC
  • Sprawy różne
 • Sesja I – Sprawozdanie rządu federalnego Niemiec nt. priorytetów prezydencji niemieckiej; debata
 • Sesja II – Radzenie sobie z konsekwencjami pandemii COVID-19 i płynące stąd wnioski; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania