Print

XVII SPOTKANIE

12.01.2021, WIDEOSPOTKANIE


W spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

PROGRAM