Home > Statutes on Ratification > 9th term

 

logo fr

AAA Print

Statutes Granting Consent for Ratification in Matters Relating to Poland’s Membership of the European Union9th term

  • Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.U. 2021 poz. 969