Home

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Przewodniczący COSAC [Lublana]

19.07.2021, WIDEOKONFERENCJA - zorganizowana przez prezydencję słoweńską

UCZESTNICY

Pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO) Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

 Piątek, 16 lipca 2021

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 19 lipca 2021

 • Otwarcie wideokonferencji - uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVI COSAC
  • Projekt 36 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Informacja w sprawie procesu powoływania nowego stałego członka sekretariatu COSAC
  • Sprawy różne
 • Sesja I – Priorytety słoweńskiej prezydencji Rady UE; debata
 • Sesja II – Cyberbezpieczeństwo w UE – wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej i cyber obrony; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

Dokumenty spotkania