Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Visegrád Group > Meetings of the European Affairs... > XXX SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XXX SPOTKANIE

Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

5-7.09.2021, Praga

UCZESTNICY

Sejm RP: delegacja Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie wzięła udziału w spotkaniu

Senat RP: sen. Bogdan Klich (KO), Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sen. Kazimierz Kleina (KO), Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

PROJEKT PROGRAMU

6 września 2021

  • Sesja otwierająca: Ondřej Benešík, przewodniczący Komisji ds. Europejskich Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
  • Sesja I – Sytuacja związana z COVID i odbudowa po pandemii
  • Sesja II – Pakiet “Fit for 55”
  • Przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

 Conclusions, 06.09.2021 / Konkluzje, 06.09.2021