Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XVIII

15-16.03.2022 [Bruksela] WIDEOKONFERENCJA

Europejski Tydzień Parlamentarny

Współorganizatorzy: Parlament Europejski oraz Zgromadzenie Narodowe i Senat Francji

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Kosztowniak (PiS), przew. Komisji Finansów Publicznych, pos. Piotr Polak (PiS), wiceprzew. Komisji do Spraw UE, pos. Wojciech Zubowski (PiS), wiceprzew. Komisji Gospodarki i Rozwoju; sen. Kazimierz Kleina (KO), przew. Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzew. Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sen. Wojciech Piecha (PiS), wiceprzew. Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, sen. Krzyszof Mróz, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

15.03.2022, XVIII spotkanie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

  • Powitanie: Roberta Metsola przewodnicząca PE, Éric Woerth przewodniczący Komisji Finansów Zgromadzenia Narodowego, Claude Raynal przewodniczący Komisji Finansów Senatu; wystąpienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej
  • Posiedzenie plenarne: Zasoby własne UE; debata
  • Posiedzenie plenarne: Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu; debata 

16.03.2022, Konferencja wysokiego szczebla ws. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: wnioski na przyszłość

  • Sesja 1 – główny mówca: Antonio Costa, premier Portugalii; wystąpienia panelowe; debata
  • Sesja 2 – główny mówca: Kyriakos Mitsotakis, premier Grecji; wystąpienia panelowe; debata
  • Uwagi końcowe współprzewodniczących

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Dokumenty spotkania na stronie PE