Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Inter-Parliamentary Conference for... > Conference meetings > XXI SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

XXI SPOTKANIE

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczństwa i Obrony

04-05.09.2022, Praga

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Soin (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Leszek dobrzyński (PiS), Komisja Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Andrzej Szejna, Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP; sen. Bogdan Klich (KO), przew. Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU

Niedziela, 4 września 2022

  • Spotkanie trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego

Poniedziałek, 5 września 2022

  • Powitanie uczestników i uwagi otwierające
  • Priorytety i bieżące zagadnienia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ze szczególnym uwzględnieniem "Strategicznego kompasu UE"
  • Ukraina: metody politycznego wsparcia i odbudowa
  • Polityka rozszerzenia UE w świetle rosyjskiej inwaxzji na Ukrainę - Bałakny Zachodnie i Partnerstwo Wschodnie: przyspieszone przedakcesyjne wsparcie UE
  • Dezinformacja i zagrożenia hybrydowe, cyberobrona
  • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Statement of the Co-Chairs, 05.09.2022 / Oświadczenie współprzewodniczących, 05.09.2022

Dokumenty na stronie konferencji (Czech Republic 2022)