Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XIX

10-11.10.2022, Praga

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wojciech Zubowski (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP; pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Kazimierz Kleina (KO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Wojciech Piecha (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP

PROGRAM

Poniedziałek, 10 października

  • Spotkania grup politycznych
  • Sesja inauguracyjna: Markéta Pekarová Adamová, Speaker Izby Deputowanych, Josef Bernard, przewodniczący Komisji Budżetu, Izba Deputowanych,  Vladislav Vilímec, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, Rolnictwa i Transportu, Senat
  • Sesja 1: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – krajowe plany odbudowy (obecny stan wdrożenia i nowe wyzwania)

Wtorek, 11 października

  • Sesja 2: Koszty niezależności energetycznej – finansowanie energii i środki klimatyczne
  • Sesja 3: Wzmacnianie odporności gospodarczej Europy – przygotowanie na przyszłe kryzysy
  • Uwagi końcowe: Ivan Adamec, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarczych, Izba Deputowanych