Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XX

27-28.02.2023, Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2023

Współorganizatorzy: Parlament Europejski i szwedzki Riksdag

Konferencja semestru europejskiego - Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzeja Kosztowniak (PiS), przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Wojciech Zubowski (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP; sen. Kazimierz Kleina (KO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Mariusz Gromko (PiS), Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP

PROGRAM

Poniedziałek, 27 lutego

 • Spotkania grup politycznych
 • Sesja inauguracyjna: Wyzwania gospodarcze i społeczne w czasach geopolitycznej niepewności
  Powitania i wprowadzenie:  Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Andreas Norlén, przewodniczący Riksdagu, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Mathias Cormann, sekretarz generalny OECD (zdalnie)

MIĘDZYPARLAMENTARNE SPOTKANIA KOMISJI

Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON)

 • Sesja I: Wysoka inflacja: dylemat właściwych reakcji politycznych
 • Sesja II: Wpływ zmniejszającego się używania gotówki – kwestia walut cyfrowych

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL)

 • Sesja I: Społeczno-gospodarcze konsekwencje wysokiej inflacji i cen energii oraz środki zaradcze ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych w najtrudniejszej sytuacji
 • Sesja II: Dalsze włączanie wymiaru społecznego do przeglądu unijnych ram ekonomicznych i fiskalnych

Komisja Budżetowa (BUDG)

 • Sesja I: Zmiany klimatyczne, energia, inflacja: jaka rola wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych, oraz jak najlepiej tworzyć synergię z działaniami krajowymi?
 • Sesja II: Wsparcie dla Ukrainy – odpowiedzi wynikające z kryzysu budżetowego na poziomie krajowym oraz UE i rola parlamentów

Wtorek, 28 lutego

SESJA PLENARNA

 • Przegląd ram zarządzania gospodarczego UE – wymiana poglądów
 • Praca zdalna w UE – wyzwania podatkowe

 

Dokumenty spotkania na stronie PE