Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XXI

26-27.10.2023, Madryt

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE (KM SKZG)

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Kacper Płażyński (PiS), przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (KO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

PROGRAM

Czwartek, 26 października

  • Spotkania grup politycznych
  • Sesja inauguracyjna konferencji: powitanie - Pedro Rollán Ojeda, przewodniczący hiszpańskiego Senatu; wystąpienia - Celso Delgado Arce, poseł do Kortezów Generalnych, Irene Tinagli, przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych PE
  • Sesja I – Wyzwania w obszarze zarządzania oraz wynikające z ożywienia gospodarczego w UE w kontekście międzynarodowym; debata
  • Sesja II – Architektura nowego zarządzania: strukturalne średniookresowe plany budżetowe i konkretne ścieżki wydatków netto dla poszczególnych krajów. Zdolność obsługi zadłużenia i ostrożność fiskalna w ramach unii gospodarczo-walutowej; debata

Piątek, 27 października

  • Sesja III – Włączenie filaru społecznego do zarządzania gospodarczego
  • Sesja końcowa: Javier Alfonso Cendón, poseł do Kortezów Generalnych, Francina Armengol Socias, przewodnicząca Kongresu Deputowanych

Dokumenty i informacje na stronie konferencji - Spain 2023