Home

 

logo be

AAA Print

Przewodniczący COSAC, Namur

14-15.01.2024, spotkanie w Namur

UCZESTNICY

Pos. Michał Kobosko (Polska 2050-TD), przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Kazimierz Michał Ujazdowski (Trzecia Droga), Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 14 stycznia 2024 

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 15 stycznia 2024

 • Sesja inauguracyjna
 • Sprawy proceduralne i inne
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXXI posiedzenia plenarnego COSAC
  • Projekt 41 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy różne
 • Sesja I – Prezentacja priorytetów prezydencji belgijskiej; debata
 • Sesja II – Europejski filar praw społecznych; debata
 • Sesja III - Rozszerzenie i jego wpływ na przyszłość UE; debata
 • Sesja końcowa

Dokumenty spotkania na stronie COSAC