Home

 

logo be

AAA Print

KM SKZG, spotkanie XXII

12-13.02.2024, Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2024

Współorganizatorzy: Parlament Europejski oraz belgijski Senat i Izba Reprezentantów

Konferencja semestru europejskiego - Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Michał Kobosko (Polska 2050–TD), przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Ryszard Petru (Polska 2050–TD), przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Zofia Czernow (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP; sen Leszek Czarnobaj (KO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, pos. Jacek Włosowicz (PiS), Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP 

 

PROGRAM

Poniedziałek, 12 lutego

  • Spotkania grup politycznych
  • Sesja inauguracyjna

Powitania i wprowadzenie: Dita Charanzová, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Eliane Tillieux, przewodnicząca belgijskiej Izby Reprezentantów, Stephanie D'Hose, przewodnicząca belgijskiego Senatu, Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

MIĘDZYPARLAMENTARNE SPOTKANIA KOMISJI (równocześnie)

Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON)

Temat: Euro@25: Co dalej z UGW?

  • Panel I: Wymiana poglądów z zaproszonymi naukowcami
  • Panel II: Wymiana poglądów z zaproszonymi politykami

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL)

  • Sesja I: Jak najlepiej promować inwestycje społeczne w kontekście zmienionych unijnych ram zarządzania i reguł fiskalnych?
  • Sesja II: Rola wzrostowej konwergencji społecznej w kontekście zróżnicowanej inflacji, wyzwań związanych z zadłużeniem i zwiększonych kosztów życia

Komisja Budżetowa (BUDG)

  • Sesja I: Wnioski z projektu NextGenerationEU: krajowe i unijne perspektywy dotyczące tego, jak budżet UE może zareagować w czasach kryzysu
  • Sesja II: Budżet i perspektywa rozszerzenia – opcje reformowania unijnych zasobów finansowych, budżetowych i regulacyjnych.

Wtorek, 13 lutego

SESJA PLENARNA

  • Sesja plenarna I: Strategiczne inwestycje i reformy w celu wzmocnienia potencjału wzrostu UE
  • Sesja plenarna II: Przyszłość jednolitego rynku UE i podatków

 

Dokumenty i informacje na stronie konferencji