Home

 

logo be

AAA Print

Pilotażowa kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności

 1. COM(2004) 139, COM(2004) 140, COM(2004) 142, COM(2004) 143, COM(2004) 144 - XXXIII spotkanie COSAC, Luksemburg, 17-18 maja 2005

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyło 31 parlamentów/izb,
  • 14 parlamentów/izb stwierdziło fakt naruszenia zasady pomocniczości w przypadku jednej lub kilku propozycji legislacyjnych zawartych w Trzecim Pakiecie Kolejowym,
  • 3 parlamenty narodowe wyraziły wątpliwości co do zgodności z zasadą pomocniczości jednej lub kilku z czterech badanych propozycji,
  • parlamenty wskazały, że Komisja Europejska nie przedstawiła wystarczających uzasadnień do projektów;
  • wiele parlamentów narodowych stwierdziło, że sześciotygodniowy termin przewidziany w Traktacie Konstytucyjnym jest stosunkowo krótkim okresem na przeprowadzenie całego procesu badania propozycji i przygotowania uzasadnionych opinii,
  • parlamenty zwracały uwagę na trudność uzyskania informacji na temat stanowiska innych parlamentów narodowych w trakcie analizy propozycji Komisji.

  [Źródło: Stanowisko XXXIII COSAC, Luksemburg, 17-18.05.2005 oraz Raport w sprawie wyników projektu pilotażowego COSAC sprawdzającego na przykładzie Trzeciego Pakietu Kolejowego funkcjonowanie „mechanizmu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do zasady pomocniczości”, maj 2005; Załączniki do raportu]

 2. XXXII spotkanie COSAC, Haga, 22-23 listopada 2004 - COM(2004) 139, COM(2004) 140, COM(2004) 142, COM(2004) 143, COM(2004) 144

  Decyzja o poddaniu kontroli projektów wchodzących w skład Trzeciego Pakietu Kolejowego:
  • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways, COM(2004) 139,
  • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the certification of train crews operating locomotives and trains on the Community’s rail network, COM(2004) 142,
  • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on International Rail Passengers’ Rights and Obligations, COM(2004) 143,
  • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on compensation in cases of non-compliance with contractual quality requirements for rail freight services, COM(2004) 144.

  [Źródło:Konkluzje XXXII COSAC, Haga, 22-23.11.2004]

Aide-mémoire

Projekty stanowiące przedmiot kontroli i towarzyszące im dokumenty Komisji Europejskiej