PRINT
30 listopada 2019
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2019 Komisja do Spraw UE zebrała się na pierwszych dwóch posiedzeniach w nowej kadencji (14 i 21 listopada), na których dokonała wyboru Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący Stanisław Tyszka i pięciu wiceprzewodniczących: Anita Czerwińska, Jan Dziedziczak, Agnieszka Pomaska, Dominik Tarczyński, Cezary Tomczyk (skład komisji).

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 05.12.2019, w listopadzie 2019 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

17–18 listopada 2019 r., Praga, Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30. rocznicy Aksamitnej Rewolucji

  • Powitanie przez przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Jaroslava Kuberę
  • Otwarcie wystawy: „Aksamitna Rewolucja” oraz wystawy multimedialnej „Momenty XX wieku”
  • I Sesja:   Listopad 1989 roku
  • II Sesja:  Listopad 2019 roku