Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Trójkąt Weimarski

 

logo be

AAA Drukuj

Trójkąt Weimarski

Współpraca parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego przybrała dwie formy. Są to spotkania prezydiów izb niższych oraz komisji do spraw europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Spotkania komisji zostały wznowione po czteroletniej przerwie w kwietniu 2008 roku w Warszawie, natomiast pierwsze spotkanie prezydiów odbyło się w maju 2010 roku w Essen. Mają one służyć wypracowaniu nowych form współpracy zarówno na poziomie trójstronnym, jak i unijnym.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE