Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Drugie wspólne spotkanie...

 

logo fr

AAA Drukuj

Drugie wspólne spotkanie parlamentarne na temat przyszłości Europy: Od refleksji do działania

4-5.12.2006, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Józef Cepil – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Andrzej Grzyb – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Ryszard Legutko – Wicemarszałek Senatu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA