Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wspólne spotkanie parlamentarne –...

 

logo fr

AAA Drukuj

Wspólne spotkanie parlamentarne – Europejska wspólnota energetyczna. Rozwiązania na miarę XXI wieku

7-8.06.2010, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krzysztof Tyszkiewicz - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pos. Anna Zalewska - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, sen. Stanisław Antoni Iwan - członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA