Drukuj

Instytucje i organy

Wszystkie instytucje i organy UE - wyszukiwanie

Instytucje i organy

Inne organy wyspecjalizowane

Zdecentralizowane organy Unii Europejskiej (agencje)

Agencje dawnej Wspólnoty zostały utworzone na podstawie rozporządzeń Rady, w celu wykonywania bardzo specjalistycznych zadań technicznych, naukowych bądź w obszarze zarządzania, określonych w akcie powołania. Są podmiotami odrębnymi od instytucji UE, wyposażonymi w osobowość prawną.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Realizację tej polityki wspomagają trzy agencje, którym przydzielono określone zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania. Są to podmioty wyposażone w osobowość prawną, utworzone na podstawie wspólnego działania Rady.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Wymienione poniżej agencje wypełniają ważne zadania w ramach wzajemnej pomocy i współpracy pomiędzy policją, służbami celnymi i imigracyjnymi oraz ministerstwami sprawiedliwości państw członkowskich UE. Są to podmioty wyposażone w osobowość prawną, utworzone na podstawie decyzji Rady.

Agencje i organy Euratomu

Organy te utworzono, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Podstawą prawną ich działania są decyzje Rady.

Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze to organizacje ustanowione zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 (OJ 2003 L 11, s. 1) w celu powierzenia im niektórych zadań odnoszących się do zarządzania jednym lub więcej programami wspólnotowymi. Agencje te są powołane decyzjami Komisji Europejskiej na czas określony.

Organy nadzoru finansowego

Europejskie organy nadzoru mają zapobiegać pojawieniu się zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do zachwiania stabilności całego systemu finansowego. Zostały utworzone na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Rady.

Inne

 

wróć do góry