Strona główna > Traktaty > Obecnie obowiązujące traktaty > Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


Pliki w formacie HTML sporządzono na podstawie tekstu wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowanego w Dz.Urz.UE 2016 C 202, s.1, 07.06.2016.
Tekst skonsolidowany (ujednolicony) nie stanowi źródła prawa i służy wyłącznie do celów informacyjno-dokumentacyjnych.
Opracowanie techniczne tekstu traktatów - OIDE.