Strona główna > Ustawy wykonujące prawo UE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Ustawy wykonujące prawo UE

  • Wykaz projektów ustaw wykonujących prawo UE – prace Sejmu IX kadencji
  • Wykazy ustaw wykonujących prawo UE w latach 2004-2019: IV-VIII kadencja Sejmu

    Wykonywanie prawa UE w ustawodawstwie polskim w okresie IV-VIII kadencji Sejmu pokazuje także baza UST - zob. formularz wyszukiwania
    Baza zawiera dwa rodzaje rekordów: rekordy polskich i unijnych aktów prawnych, które zostały ze sobą wzajemnie powiązane. Są to:
    • opis projektu ustawy (w toku prac sejmowych), a następnie opis ustawy uchwalonej przez Sejm, mającej na celu wykonanie prawa UE. Do bazy wprowadza się rządowe projekty ustaw, co do których Rada Ministrów zadeklarowała, że wykonują one prawo Unii Europejskiej oraz projekty ustaw inne niż rządowe, co do których Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania rozstrzygnął, że wykonują one prawo Unii Europejskiej.
    • opis aktu prawnego UE, który podlega wykonaniu przez projekt ustawy. Do bazy wprowadzane są akty UE, które zostały wyraźnie wymienione w projekcie ustawy, uzasadnieniu lub tabeli korelacyjnej jako te, które są wykonywane przez dany projekt. 

Procedury związane z wnoszeniem i uchwalaniem ustaw wykonujących prawo UE reguluje Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Regulamin Sejmu.