Strona główna > Państwa członkowskie UE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Prawo państw członkowskich UE

  • N-Lex – portal Urzędu Publikacji Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do zbiorów prawa krajowego państw członkowskich UE, uruchomiony 28 kwietnia 2006 roku; obecnie oferuje dostęp do baz danych z 27 państw członkowskich UE.
  • Krajowe środki transpozycji – odniesienia do aktów prawa krajowego wykonujących prawo UE; lista środków wykonawczych (z podziałem na państwa) znajduje się w notce bibliograficznej do poszczególnych aktów prawa UE w bazie EUR-Lex, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dn. 24 marca 2021; zob. także formularz wyszukiwania.
  • Orzecznictwo krajowe – na tej stronie można wyszukiwać orzecznictwo i odniesienia do prawa unijnego w orzecznictwie krajowym. Orzecznictwo to pochodzi z państw członkowskich UE, ale również z państw trzecich (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania).