Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania komisji do spraw...

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski stanowią forum konsultacji w najważniejszych kwestiach leżących w zakresie zainteresowania komisji. Służą one wypracowywaniu stanowisk na posiedzenia COSAC oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Spotkania te odbywają się przed posiedzeniami COSAC, kolejno w każdym z państw uczestniczących we współpracy.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE