Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds....

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO)

Strona internetowa Konferencji

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń, mające ułatwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie właściwych im funkcji w obszarze WPZiB i WPBiO. Konferencję powołano w kwietniu 2011 na Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Brukseli, a ostateczne porozumienie w sprawie jej składu i formuły działania osiągnięto podczas KPPUE w Warszawie, w kwietniu 2012 roku. Konferencja spotyka się dwa razy w roku w państwie sprawującym prezydencję Rady lub w PE w Brukseli. W jej skład wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego.

Sejm jest reprezentowany w pracach konferencji przez przewodniczących trzech komisji:
       - Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
       - Komisji Spraw Zagranicznych,
       - Komisji Obrony Narodowej
lub wskazanych przez nich przedstawicieli.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

 

Komisji do Spraw Unii Europejskiej